Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

inductor nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


cribrose : a. Kalbursu, kalbur gibi, cribrosus.


dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.