Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

incoordinate nedir?

incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


exospore : n. Organizmanın uç kısmında tomurcuklanma şeklinde oluşan üreme ile ilgili olmayan spor, nonseksüel spor.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.