Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

incoordinate nedir?

incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


metrodynia : n. Uterus ağrısı, rahim sancısı.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


phalolcampsis : n. Ereksiyon sırasında penisin kavisli olması.


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.


spectrocolorimeter : n. Renk körlüğünü muayeneye yarayan alet.


sphenomandibular : a. Sfenoid kemik ve mandibula ile ilgili.


sudorific : a. & n. 1. Sudorifik; 2. Terletici (ilaç).