Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

incoordinate nedir?

incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


helix : n. Dış kulak kenarı, helis, helezon.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


hormonosis : n. Vücudda aşırı hormon bulunması sonucu meydana gelen marazi durum.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


inosituria : n. İnositol işeme.


insecurity : n. Emniyetsizlik.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).