Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exhibition : n. İlaç olarak verme.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


interrelation : n. Karşılıklı ilişki, iki şey arasındaki ilgi.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


pseudopodium : n. Hareketi temin etme ve çevredeki gıda maddelerini içine alma amacıyla amip gövdesinden dışarıya çıkan geçici uzantı, yalancı ayak, psödopod.