Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


cystolith : n. mesane taşı.


debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


erythrol : n. See: erythritol.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


periodontics : n. Dişçiliğin peirodont dokusu ile hastalıklarını inceleyen dalı.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.