Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


dull : a. Perküsyonda matite veren.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


interpolation : n.Vücudun herhangi bir yerine ameliyatla yeni doku aktarma, tdoku aktarımı, doku nakli.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


prehypophysis : n. Hipofizin ön lobu.