Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


fomentation : n. Pansuman yapma.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


promontory : n. Çıkıntı, promontrium.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


putrefaction : n. Çürüme.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.