Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


egg : n. See: Ovum.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


kymoscope : n. Kan akımını müşahede etmekte kullanılan cihaz, kimoskop.


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


orthogenics : n. See: Eugenics.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


pericecal : a. Çekum (körbarsak) çevresinde bulunan, çekumu saran.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


rape : n. Irza geçme, ırza tecavüz, bir kadınla, arzu ve iradesi dışında zora dayanan cinsel birleşim.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.


spirillotropism : n. Spirillere karşı alaka duyma.


spitz-holter valve : n. Hydrocephalus vakalarında drenaj amacı ile kullanılan bir kapak.