Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

immissio nedir?

immissio : n. Sokma, içine girme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


calcaneum : n. See: Calcaneus.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


diarrhea : n. İshal, diyare.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


exfetation : n. Dış gebelik.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


ptysma : n. tükürük.


scab : n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk bağlamak (yara).


sextigravida : n. Altıncı çocuğuna gebe kadın, altıncı gebeliği üzerindeki kadın.