Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

imminent nedir?

imminent : a. Tehdit eden.

abortus imminent : Düşük tehdidi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


creatotoxism : n. Et zehirlenmesi. See: Kreatoxism.


cystolith : n. mesane taşı.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hypoporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında, kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere oluşan yeni kemik dokusu (callus)'nun yetersiz oluşu, hipoproroz.


iridal : a. İrise ait.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


oneirodynia : n. Kabus.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.