Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


osteoclast : n. 1. Büyüme halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok nüveli iri hücrelerden biri; 2. Sakatlığı tedavi maksadiyle kemik kırma ameliyesinde kullanılan alet, osteoklast.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.