Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


madness : n. Delilik.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


otolith : n. 1. Orta kulakta oluşan taş; 2. See: Otoconia.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


phrenasthenia : n. 1. Diafragma'nın normal gerginliğini kaybetmesi, hafif diafragma felci; 2. Zeka geriliği, psychasthenia.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.