Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


cadula block : n. See: Epidural.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


microdontism : n. See: Microdontia.


mirror : n. Ayna.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.