Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


mononeural : a. Tek sinirli.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


oral : a. Ağza ait, oralis.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


plantaris : n. taban kası.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.