Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


extubation : n. Tüp çıkama ameliyeis.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


hypertoxic : a. Çok zehirli.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


phytalbumin : n. Nebati albümin.