Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

illumination nedir?

illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.

central illumination : İncelencek objenin mikroskobun ekseni boyunca gönderilen ışıkla aydınlatılması;


dark-field illumination : Mikroskopta incelenecek objenin, daha iyi görülebilmesini temin amacıyla yandan gelen ışınlarla aydınlatılması, yandan aydınlatma;


direct illumination : Mikroskopta incelenecek objenin üstten gelen ışık aracılığıyla aydınlatılması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


medius : n. Orta.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


oxytetracycline : n.biochem.Antibiyotik ve antiprotozoid olarak kullanılan sarı, kokusuz, billuri toz (C22H24 N2O3.2H2O).


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


presenile : a. 1. Erken yaşlanma ile ilgli; 2. Erken yaşlanma gösteren, erken yaşlanmış.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.


scarification : n. Hacamat, deriyi kazıyıp kanatma.


scarlet red : n. Temiz, fakat iyileşmiş yavaş olarak cereyan eden ülserlerin tedavisinde uyarıcı olarak %2-5 yoğunlukta kullanılan bir boya maddesi.


silver : n. biochem. Ag sembolü ile bilinen atom no: 47 ve atom ağırlığı: 107.880 olan kimyasal element, gümüş.


splanchnoblast : n. Bir organın ilkel taslığı.


sugar : n. biochem. Şeker.