Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iliococcygeal nedir?

iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


neck : n. Boyun, cervix.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.


retrolental : a. Göz merceği ardı.