Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iliococcygeal nedir?

iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


fibered : a. Lifli.


hemoglobinous : a. Hemoglobinli.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


palpate : v. El ile muayene etmek.


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.