Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ileosigmoid nedir?

ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.