Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileosigmoid nedir?

ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


pomade : n. Merhem, pomat.


postcoidal : a. Cinsel birleşim'den sonra, koitus sonu.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.


rectus : n. Karın veya baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri, rektus.