Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileosigmoid nedir?

ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


dementia : n. Bunama, demans.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


galactosis : n. Süt oluşu.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


osteological : a. Osteolojiye ait.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


phantasm : n. Hayal görme.


postpubertal : a. See: Postpubescent.