Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileorrhaphy nedir?

ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


karezza : n. Coitus reservatus.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


myelonal : a. Omurilik gibi.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


retina : n. (pl. retinae). Gözün iç gömleği, gözün sinir ipliklerinden yapılmış en iç katı, ağtabaka, retian.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.