Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileorrhaphy nedir?

ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


expectation : n. Bekleme, ümit.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


lypothymia : n. See: Melancholia.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


metachromatic : a. 1. Aynı boya ile farklı renklerde boyanma bölgeleri gösteren; 2. Boya renginden değişik renkte boyanan.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.


spirillicidal : a. Spirilleri yokeden.