Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileorrhaphy nedir?

ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.


sal : n. biochem. Tuz.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.