Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileorectal nedir?

ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


detoxify : v. See: Detoxycate.


enteroscope : n. Barsak içini muayeneye mahsus alet, enteroskop.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


intarcutaneous : a. Deri içi.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


mammitis : n. See: Mastitis.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


potent : a. Kuvvetli, etkili.