Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileorectal nedir?

ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


episternal : a. Sternum üstü.


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


glycosuria : n. See. glycosuria.


vaccinella : n. Su çiçeği.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


kinesitherapy : n. Hareketlerle yapılan hastalık tedavisi.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


pupillary : a. Gözbebeğine ait, pupillaris.


pyoumbilicus : n. Göbekte cerahat toplanması, yenidoğan bebek göbeğinin cerahatli iltihabı.


sitotropism : n. Gıda tesiri ile alınan cevap.


superciliary : a. Kaşa ait, superciliaris


thoracomelus : n. Bir çeşit ucube.