Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ileorectal nedir?

ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


ore : n. Maden cevheri.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


salvatella : n. Salvatel, (küçük parmak sırtından başlayan toplardamar), vena salvatella.


syringomeningocele : n. Siringomiyelosel şeklinde meningosel.