Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileoproctostomy nedir?

ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursitis : n. Burs iltihabı.


chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


deric : a. Ektoderme ait.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


mistura : n. Karışım.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.