Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileoproctostomy nedir?

ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


climacterium : n. Adetten kesilme, kadınların jenital hayatlarının söndüğü dönem (Belirtileri: Adetin kesilmesi, jenital organlarda gerileme, yağlanma ve geçici sıcaklık duygusu, kalb çarpıntısı, uykusuzluk, yarım baş ağrısı, asabiyet).


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.


ringing : n. Çınlama, kulakta hissedilen çınlama sesi.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.


simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.


stagnation : n. 1. Durgunluk, vücudun belli bir bölgesinde kan veya lenf akımının ileri derecede yavaşlaması ve durması; 2. Diş üzerinde artık maddelerin toplanması.