Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileoproctostomy nedir?

ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonism : n. Kininizm.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


necroscopy : n. See: autopsy.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.


sororiation : n. Erginlikte memelerin gelişimi.


sheno : pref. 1. Kama şeklinde, kaması, hançersi; 2. Kaması kemikle ilgiil.