Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


odontolith : n. Diş taşı.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.