Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


dens(-tes) : n. Dişler.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


pyretology : n. Ateşli hastalıkları inceleyen bilim, piretoloji.