Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


hyponychial : a. Tırnak altında.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


par : n. Çift.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


proteus : n. Bir baktri türü.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.