Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


embryoplastic : Embriyon oluşumuna ait, embriyoplastic


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


myzesis : n. Emme.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


premyelocyte : n. See: Myeloblast.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


psychopharacology : n. İlaçların akıl üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı, psikofarmakoloji.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.