Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

correctant : a. See: Corrective.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


impulsion : n. Tahrik.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


leukoderma : n. deri üzerinde yer yer süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren pigment (melanin) kaybı ile belirgin durum, lökoderma.


necr (o) : pref. Ölüm.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


pulverization : n. 1. Toz haline getirme, sert bir cismi ezerek toz haline getirme; 2. Toz haline gelme.