Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolic : a. Katabolizmaya ait.


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


globulysis : n. See: Globulolysis.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


perilymphangitis : n. Lenf damarı çevresindeki dokunun iltihabı.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.