Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileoileostomy nedir?

ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


n(a)evus : n. See: mole


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


orexia : n. İştah, orexis.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


phytonosis : n. Bitkinin sebep olduğu toksik etkiye bağlı patolojik durum, bitkiye bağlı herhangi bir hasatlık.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.