Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileocytoplasty nedir?

ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


gastroparalysis : n. Mide felci.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


levo : pref. Sol.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.