Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileocytoplasty nedir?

ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


dysmyotonia : n. Kas tonüsünde bozukluk, kas tonüsününazalması veya artması ile belirgin patolojik durum.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


irid- : pref. İris anlamına önek.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.