Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileocolotomy nedir?

ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


subocular : a. Kısmen göze ait.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


iridal : a. İrise ait.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


opticianry : a. Gözlük mercekleri ve göz malzemesiyle ilgili meslek dalı, gözlükçülük.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


pneuma : pref. See: Pneum.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.