Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ileocolotomy nedir?

ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


jaw : n. Çene.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


margo : n. (pl. margines). See: margin.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


osteological : a. Osteolojiye ait.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


plasmogen : n. see. bioplasm.


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.