Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileocolotomy nedir?

ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


columbium : n. See: Niobium.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


otor : a. Kulağa ait.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.


rhinoplastic : a. burun kırılmasına ait, rinoplastik.


still : n. İmbik.