Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileocolotomy nedir?

ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


cotton : n. Pamuk


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


pediatrist : n. See: pediatrician.