Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ileocolotomy nedir?

ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


fright : n. Korku.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


millimicron : n. Bir milimetrenin milyonda biri (mµ).


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


pediatrist : n. See: pediatrician.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.