Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileocolostomy nedir?

ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


extra-articular : a. Eklemdışı.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


mollities : n.Anormal yumuşama.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


osteosuture : n. See: Osteorrhaphy.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


peyronie's disease : n. Bilinmeyen bir sebebe bağlı olarak meydana gelen fibroz doku çoğalmasına bağlı olarak, penisin ağrılı ereksiyonu ve şekil bozukluğu.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.