Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileocolostomy nedir?

ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


cryptic : n. Kript iltihabı


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mesotendon : n. Tendonu kılıfına bitiştiren bağ dokusu zarı.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.