Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileocolostomy nedir?

ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapy : n. Şimyoterapi: Vücutta bulunan bakterileri organizmaya zarar vermeden kimyasal maddelerle öldürme veya üremesine mani olma ve bu yolla hastalığı tedavi etme.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


denticular : a. 1. Ufak dişleri olan; 2. Dişli,dentatus, denticulatus.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


heteromorphosis : n. 1. Harabiyete uğramış dokunun kendisini normal yapısından farklı olarak yenilemesi; 2. Vücudun herhangi bir kısmında orada bulunmaması gereken doku veya organ oluşmasıyla belrigin gelişim anomalisi, bu nitelikte malformasyon.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


postero- : pref. Arka, arkasında.


steatogenous : a. Yağ dejenerasyonu yapan, steatojen.


syringoma : n. Terbezi tümörü.