Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileocolostomy nedir?

ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


mia lash : (winker), kirpik.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.


rachicentesis : n. Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.