Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileocolostomy nedir?

ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


pian : n. See: Yaws.


pleurolith : n. Plevra taşı.