Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileocolitis nedir?

ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.


sudanophill : a. Sudan boyası ile kolayca boyanabilen.