Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileocolitis nedir?

ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


coprology : n. Dışkının incelenmesi, dışkının incelenmesini konu alan bilim dalı.


cravat : n. Üçgen bandaj.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


didymus : n. Testis.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


keratosis : n. Boynuz gibi sert oluşanlarla beliren hastalıkların genel adı, keratoz.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.