Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileocolitis nedir?

ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


pyoumbilicus : n. Göbekte cerahat toplanması, yenidoğan bebek göbeğinin cerahatli iltihabı.


radio : pref. 1. Radyo veya radyum (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. Bileğin dış kemiğine ait.


remediable : a. İlaçla düelebilir, tedavi edilebilir.