Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileocolic nedir?

ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


psychophysics : n. Akıl ile beden arasında geniş ilişkileri inceleyen bilim, psikofizik (psikosomatik).


scalenotomy : n. Skalen kası ameliyatı.


semitendinous : a. Yarı kiriş (biçiminde).


skiascope : n. 1. Gözbbeği üzerindeki gölge ve ışıkları muayene ederek gözün vaziyetini anlamak için kullanılan ihaz; 2. Radyoskopi cihazı, flöroskop.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.