Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileocolic nedir?

ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


keratoiditis : n. See: keratitis.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lethal : a. Öldürücü.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


perisynovitis : n. Sinovya kesesini saran dokuların iltihabı.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


polygalactia : n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.