Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileocolic nedir?

ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


homolateral : a. Aynı tarafta.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


internatal : a. İlyelerarası.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


lyze : v. Eritmek.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.


scleroatrophic : a. Hem sertleşme hem küçülme gösteren, skleroz ve atrofi ile belirgin.


spongioblast : n. Nörogliayi oluşturan embriyonik hücre.


sporidium : n. Spor devresindeki protozoer.


sun bath : Güneş banyosu.


thyroparathyroidectomy : n. Tiroid faaliyetinin azalması, tiropeni.


transvestite : n. Karış cins gibi giyinmeye özenen.