Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileocolic nedir?

ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


conchitis : n. Konka iltihabı.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


hemat : n. pref. Kan.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


limitans : a. Sınırlayıcı.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


neo : pref. Yeni.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.