Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileocecostmy nedir?

ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.