Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileocecostmy nedir?

ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


septum : n. Bölme perde, organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme.


sting : n. Sokma, diken yarası.


stroke : n. 1. İnme, felç; 2. Çarpma; 3. Nöbet, kriz.


sun ray treatment : Helyoterapi (kozmoterapi).