Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileocecostmy nedir?

ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


nucleotoxic : n. Bazı ilaçlar, toksinler ve viruslar gibi, hücre nüvesi için zararlı olan maddeler.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pellucid : a. Saydan, şeffaf, pellucidus.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


pyknophrasia : n. Konuşma tutukluluğu, piknofrazi.