Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileocecostmy nedir?

ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


glycoregulation : n. Şeker metabolizması kontrolü.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


photolytic : a. Fotolize ait.