Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ileoc(a) ecal nedir?

ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


ephelides : n. Çil, benek.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hegar's sign : n. Hegar belirtisi gebeliğin erken devrelerinde, cervix uteri'nin aşikar bir şekilde yumuşaması.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


opticist : n. Optik uzmanı.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.