Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileoc(a) ecal nedir?

ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


cachinnation : n. Histerik gülüş.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.


renography : n. Böbrek radyografisi, böbreğin röntgenle incelenmesi, renografi.