Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileoc(a) ecal nedir?

ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


gonococcic : a. See gonococcal


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


osteoplaque : n. Kemik tabakası.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.


rhonchus : n. Bronşlarda duyulan ronflan ra..