Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ileo-ureterostomy nedir?

ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


claudication : n. Topalık, topallama.


distilled : a. Damıtılmış.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


ischiac : n. See: ischiatic.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


plessor : n. See: Plexor.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.