Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ileo-ureterostomy nedir?

ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


pix : n. Zift.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


precipitinogen : n. biochem. Presipitin meydana getirebilen bir antijen.