Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileo-ureterostomy nedir?

ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


fibrinous : a. Fibrinli.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


lordoma : n. See: Lordosis.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


phallism : n. See: Phallicism.


saccharated : a. Şekerli.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.