Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ileo-ureterostomy nedir?

ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


recurrent : a. 1. Dönüp aksi istikamete giden (arter); 2. Tekerrür eden, nükseden, avdet eden, tekar görünen (beliren), recurrens.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.


sthenometry : n. Kas gücünün, stenometre aracılığıyla ölçülmesi, stenometri.


teloblast : n. Bir germinatif şeridin ucunda bulunan ve bölünmeyi sağlayan kürecik.


torporific : a. Uyuşutrucu.