Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ileectomy nedir?

ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


cordate : a. See: cordiform


creasol, creosol : n. See: Cresol.


deaf : n. sağır.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


hypalgia : n. Sızısı azalma ve sızıdan kurtulma, hepalji.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


intramedullary : a. Kemik iliği içinde.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


oulitis : n. See: Ulitis.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


probe : v.&n. 1. Derin yara v.s.'yi sonda ile yoklamak, sondaj yapmak; 2. Cerrahmili, sonda.