Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ileectomy nedir?

ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


hemochrome : n. Kanın oksijentaşır pigmenti.


iridoncus : n. İris tümörü.


iridoparalysis : n. Gözbebeği felci.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


ootheco- : pref. See: oothec-.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.