Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ileal nedir?

ileal : a. See: ileac.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


decubation : n. Enfeksiyöz hastalık belirtilerinin kayboluşundan kişinin tamamen eski sıhhatini kazanmasına kadar geçen devre, enfeksiyöz hastalığın iyileşme devresi.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


malady : n. Hastalık, illet.


myelography : n. Kontrast madde vererek omurga kanalının röntgenle incelenmesi, omurilik radyografisi, miyelografi.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.