Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ileal nedir?

ileal : a. See: ileac.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

.calf : n. Baldır.


cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


erythrophil : n. biochem. Kolayca kırmızıya boyanan bir element.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


megalosyndactyly : n. Parmakların normalden büyük ve birbirine yapışık olmaları hali.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


n(a)evus : n. See: mole


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


short comons : Gıda eksikliği.


skiameter : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti.


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.