Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ileal nedir?

ileal : a. See: ileac.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


geminate : a. Çift, eş geminus.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


nuchal : a. Ense ile ilgili, nuchalis.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


pipobromen : n. Ağız yoluyla verilen bir alkilizan madde.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.


sac : n. Kese, torba, kese şeklinde organ, saccus.


salpingian : a. Fallop (dölyatağı) borusuna ait.


subareolar : a. Meme başı areolünün altında bulunan.