Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ileac nedir?

ileac : a. İleuma ait, ilyak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


embole : n. See: Emboly.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


faucial : a. Boğaza ait.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


gristle : n. Kıkırdak.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


rhinovirus : n. Soğuk algınlığı yapan bir virus çeşidi, 50 ayrı tipi mevcuttur.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.


splenomalacia : n. Dalağın anormal yumuşaklığı, dalak yumuşaması.


spodophorous : a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan dışarı atan.