Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ileac nedir?

ileac : a. İleuma ait, ilyak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


life : n. Hayat, vita.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


micrangiopathy : n. Kılcal damar hasatlığı.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


peduncle : n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


photic : a. Işığa ait.