Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ile (o) nedir?

ile (o) : pref. İleum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


nystagmus : n. Gözün vertikal, horizontal istikamette veya devri şekilde titremesi, nistagmus (labirent hastalığında da görülür).


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


oxyphilic : n. Asit boyalarla kolayca boyanan, oksifilik.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.