Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ile (o) nedir?

ile (o) : pref. İleum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


hemithyroidectomy : n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


jugular : a. Boyuna ait, jugularis.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


respiration : n. Respirasyon, solunum, teneffüs, nefes, soluk.


scraping : n. Kazıma, herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazıyıp çıkarma.


subpelural : a. Plevraaltı, plevra altında bulunan.


toruloid : a. Düğümlü veya tomurcuklu.


tremor : n. See: Trembling.