Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

iimbibition nedir?

iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


falcial : a. Orağa ait.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.