Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

iimbibition nedir?

iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


gastral : a. Mide ile ilgili.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


perisigmoiditis : n. Sigmoid dirseği zarının iltihabı.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.


refrangibility : n. Işığın kırılma yeteneği.