Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

iimbibition nedir?

iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


interlobular : a. Lobüllerarası.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


obeliac : a. Obelyona ait.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).