Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ignition nedir?

ignition : n. Yakma, tutuşturma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


deadly : Öldürücü, şiddetli


diffusate, : n. See: Dialysate.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


euphoric : a. Öfori gösteren.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


neurocentrum : n. Omur cismi.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.