Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ignition nedir?

ignition : n. Yakma, tutuşturma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


endorhachis : n. Omurilik çevresindeki dura mater.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


intraparietal : a. Duvariçi.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


mouse : n. Fare.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


puerperium : n. 1. Lohusalık zamanı; 2. Doğumdan sonra jenital organların eski durumlarını alıncaya kadar geçen zaman.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


stearin : n. biochem. Katı yağlarda bulunan ve katışıktan katı kısım olarak ayrılabilen stearik asidin gliserli esteri, stearin [C3H5O3(C17H35-CO)2].


sulfureous : a. biochem. Kükürtlü, kükürt kokar kükürtsü.


tarsometatarsal : a. Tars ve metatars'a ait.