Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ignition nedir?

ignition : n. Yakma, tutuşturma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


pathomania : n. Delilik.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


proctodeum : n. Embriyonda ilkel anus.


radical : a. n. 1. Bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. Basit cisim, esasi madde; 3. Kimyasal kök, radikal.


secundigravida : n. İkinci defa olarak gebe kalan kadın (gravida II).


striocerebellar : a. Corpus striatum ve beyinciğe ait.