Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ignis nedir?

ignis : n. Ateş.

ignis sacer : 1. Se: ergotism; 2. Zona.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


ethionamide : n. Sentetik olarak elde olan pahalı bir tüberküloz ilacı.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


incisor : n. Öndiş.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;