Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ignipuncture nedir?

ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


rotula : n. 1. Patella; 2. Disk biçiminde olan kemik çıkıntı; 3. Pastil.


sacropubic : a. Sakrum ve pubis kemiğine ait.


senility : n.İhtiyarlık, yaşlılık, senilite.