Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ignipuncture nedir?

ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cor, : n. See: Heart.


electronarcosis : n. Beyinden elektrik akımı geçirere bilinci ortadan kaldırma, bu şekilde kişiyi bayıltma (Şakak bölgeleri üzerine uygulanan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir).


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


galea : n. (pl. galeae). Takke


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


mange : n.Uyuz hastalığı.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


perionychia : n. Perionychium'un iltihabı.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


salpingemphraxis : n. 1. Fallop (dölyatağı) borusu tıkanması; 2. Eustachi borusu tıkanması.


socket : n. Delik, oyuk, yuva.


spider : n. 1. Örümcek; 2. Örümcek şeklinde olan ben.