Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ignipuncture nedir?

ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.