Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ignipedites nedir?

ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


schindylesis : n. Bir kemiğin diğer bir kemiğin oluğu içine uyduğu eklem şekli.