Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ignioperation nedir?

ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gastroplegia : n. Mide fecli.


glossolysis : n. Dil felci.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


odontonosolgy : n. Diş hastalıklarından bahseden tıp dalı, odontonozoloji.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.


predilection : n. Bir hastalığın tercihan oturduğu yer.