Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ignioperation nedir?

ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


chromophile : n. See: Chromophil.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


nycterine : n. Gece oluşan.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.