Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idoxuridine nedir?

idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


epiploic : a. Epiplona ait.


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


french chalk : n. Pudra.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


hypercalcemia : n. Kanda kalsiyum fazlalığı.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


incisor : n. Öndiş.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


odontia : n. 1. Diş ağrısı; 2. Dişleri ilgilendiren herhangi bir şekil bozukluğu, diş anomalisi.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


polyneural : a. Birçok (çeşitli) sinirlere ait, polinevral.


rectopexy : n. Sarkma gösteren rektum'un dikişle tesbit edilmesi, rektopeksi.


sectioning : n. Mikrotomla dokulardan ince kesitler yapma.