Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idoxuridine nedir?

idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


hemiglossitis : n. Yarım dil iltihabı, hemiglosit.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


metapore : n. Magendie deliği.


mitoma : n. See: Mitome.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


perisynovial : a. Sinovyayı saran.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


propyliodone : n. Bronkografide kullanılan bir kontrast madde.