Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idoxuridine nedir?

idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).


simplex : a. tek maddeden oluşmuş, basit, sade


somatosexual : n. Hem vücut hem de cinsiyet özelliklerine ait.


stomatologist : n. Stomatoloji mütehassısı.