Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idiotrophic nedir?

idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophilic : a. Kolayca boyanan.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.