Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

idiotrophic nedir?

idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


leg : n. Bacak.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.