Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

idiotism nedir?

idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


lactocele : n. See: galactocele.


subocular : a. Kısmen göze ait.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


inviable : a. Yaşama yeteneği olmayan, dış ortama uyacağı derecede gelişmemiş (fetüs hakkında).


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


myobradia : n. Kasın uyarıya karşı normale oranla yavaş tepki göstermesi hali, miyobradi.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.