Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiotism nedir?

idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hemispasm : n. Yarım spazm.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


rectalgia : n. See: Proctalgia.