Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiot nedir?

idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


poikilo : pref. See: Poikil


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.