Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiot nedir?

idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


coleitis : n. Vagina iltihabı.


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


disturbance : n. Rahatsızlık.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


rat : n. Fare, sıçan.