Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

idiot nedir?

idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


laboratory : n. Laboratuvar.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hemispasm : n. Yarım spazm.


lith(o) : Pref. taş.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


resolvent : a.&n. Eriten (ilaç).