Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idiot nedir?

idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


gargling : n. Cee: gargarism.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


neurohypophysis : n. Hipofizin arka lobu, pars nervosa, nevrohipofiz.


plasmogen : n. see. bioplasm.


psorophthalmia : n. Göz kapağı serbest kenarlarının ülserleşme ile belirgin iltihabı.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.