Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idiosyncratic(al) nedir?

idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


dactylic : a. Se: Dactylar.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


genitalia : n. pl. Üreme organları.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


hypouricuria : n. İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


masturbation : n. İstimna, cinsel arzuyu el veya başka bir araçla tatmin etme, mastürbasyon.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


nystagmus : n. Gözün vertikal, horizontal istikamette veya devri şekilde titremesi, nistagmus (labirent hastalığında da görülür).


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.