Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

idiosyncratic(al) nedir?

idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


emulsifier : n. Emülsiyon yapıcı madde.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.