Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiosyncrasy nedir?

idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


mesal : a. See: Mesial


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


schisto- : pref. Yarık anlamına önek.


septivalent : a. Yedi değerli.