Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idiospasm nedir?

idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hormonosis : n. Vücudda aşırı hormon bulunması sonucu meydana gelen marazi durum.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


retort : n. İmbik.


somal : a. Bedeni, somatik.