Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

idiospasm nedir?

idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


leukocytology : n. Lökosit bilgisi, lökositoloji.


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


rubricyte : n. Eritroblast.


rugae : n. Kırışıklık, buruşukluk, katlanma, genellikle gerginlik oluşumuna sebep olur.


sickness : n. 1. Hastalık; 2. Mide bulantısı, kusma.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.