Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idiospasm nedir?

idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


eugenics : n. Fizik ve moral bakımlardan ileri nesiller yetiştirme bilimi.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.