Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiospasm nedir?

idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.