Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

idiopsychologic nedir?

idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blend : n. Karışım.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


map : n. Grafik, şema, harita.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


postvital : a. Ölümden sonra.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.


serologist : n. Seroloji mütehassısı.


spray : n. 1. Serpinti, ince toz halinde serpilen su v.s.; 2. Vaporizatör ile püskürtülen ilaç v.s.; 3. Vaporizatör.


sulfur : n. biochem. S sembolü ile bilinen, atom no:16 ve atom ağırlığı 32.066 olan kimyasal element, kibrit, sülfür, kükürt.