Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

idiopsychologic nedir?

idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


interclavicular : a. Klavikular arası.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


incoherence : n. Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi).


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.