Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiopsychologic nedir?

idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


dermic : a. Cildi, derisel.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


kilogram (me) : n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, kilogram.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


metanephron : n. See. Metanephros.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.