Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idioplasm nedir?

idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotropism : n. Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.


bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


chiragra : n. Uyuz.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


fitting : n. Deneme, prova.


gastrolith : n. Mide taşı.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


select : v. Seçmek, ayırmak.