Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idioplasm nedir?

idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


communicans : a.Birleştirici.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


phthisis : n. Verem, ftizi.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


nystagmus : n. Gözün vertikal, horizontal istikamette veya devri şekilde titremesi, nistagmus (labirent hastalığında da görülür).


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


pantophobia : n. See: panophobia.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.