Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

idioplasm nedir?

idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


panto- : pref. See: Pant-.


pathogenicity : n. Hastalık meydanag etirebilme yeteneği.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


resulotion : n. Rezolüsyon: 1. Bir cismin kendini yapan elementlere ayrılması; 2. Bir şişliğin yavaş yavaş eriyip kaybolması.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.