Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idioplasm nedir?

idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cola : n. Kola.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


profundus : a. derin.