Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

idioplasm nedir?

idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


ter in die : adv. Günde üç defa.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


ostitis : n. See: Osteitis.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


pleurohepatitis : n. Karaciğere yakın plevra iltihabı ile birlikte seyreden akciğer iltihabı.


presystole : n. Sistolden önceki ara, diasotlün sonuna rastlayan ve sistolden hemen öcne gelen devre.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


prostheon : n. Alveol noktası.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).