Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


peridesmium : n. Bir bağı saran zar, bağ zarı.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.