Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


icterus : n. Sarılık, ikter.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


lithuresis : n. Kum işeme.


neurodermatosis : n. Sinir kaynaklı dermatoz.


nutatory : n. See: Nutation.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


progenitor : n. Ata, cet.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.


raisin : n. Kuru üzüm.