Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentinitis : n. Dentin iltihabı.


eserine : n. See: Physostigmine.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


tenontodynia : n. Kiriş ağrısı.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


purinemia : n. Kanda pürin veya pürin cisimciklerinin bulunuşu.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).