Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


caro : n. (pl. carnes), Et.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


continuity : n. Devamlılık.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


peau : n.Deri.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


subumbilical : a. Göbek altında.


syllepsis : n. Gebelik.


syncytial : n. 1. Sinsityum'la ilgili; 2. Sinsityum niteliğinde, sinsityum özelliği gösteren.


tetratomic : a. 1. Molekülünde dört atom ihtiva eden; 2. Yer değiştirebilen dört adet hidrojen veya hidroksil grubu ihtiva eden.


uratic : a. 1. Ürata ait; 2. Damla hastalığı (gut)'na ait.