Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


electrization : n. Elektriklenme.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


eserine : n. See: Physostigmine.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.