Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

idiopathy nedir?

idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


oophoron : n. Yumurtalık.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.


preanal : a. Anüs önünde.