Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idiopathic nedir?

idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.

idiopathic disease : Oluşunda bir sebep gösterilemeyen hastalıklar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


butyrin(e) : n. biochem. Tereyağın ana maddesini yapan sarımtrak yağ [C3H5 (C4H7O2)3].


cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.