Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiopathic nedir?

idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.

idiopathic disease : Oluşunda bir sebep gösterilemeyen hastalıklar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


gravida : n. Gebe kadın.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


pituita : n. Balgam, sümük.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.