Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idioneurosis nedir?

idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bland : n. Orta şiddetle, tahriş etmeyen, yatıştırıcı.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


hybridization : n. Melezleştirme.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


neo : pref. Yeni.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).