Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

idioneurosis nedir?

idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


deflexion : n. Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


embryoplastic : Embriyon oluşumuna ait, embriyoplastic


flatfooted : a. Düztaban.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


pestilential : a. 1. Veba getiren; 2. Veba türünden; 3. Mühlik, öldürücü.


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.


spectrometer : n. Prizmadan geçişini takibenkırılan ışınların dalga boyunu ölçen araç, spektrometre.


tachyphrasia : n. Aşırı konuşma merakı, çok konuşma, gevezelik.


thymoma : n. Timus tümörü.


toponeurosis : n. Belirli bir bölgeye ait nevroz.


toxopeptone : n. biochem. Zehirli pepton.