Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiomiasma nedir?

idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


disturbance : n. Rahatsızlık.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


extra-articular : a. Eklemdışı.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hemo- : pref. Kan.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


nicotined : a. Nikotinli.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.