Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiomiasma nedir?

idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).