Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idiomiasma nedir?

idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


scybala : n. Yuvarlak, sert gaita parçaları.


siderophilous : a. Demiri absorbe eden.