Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiomiasma nedir?

idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


devolution : n. Katabolik değişme.


guide : n. Oluklu sonda.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.