Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiometritis nedir?

idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


equinism : n. At yürüyüşü


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


metacyesis : n. Dış gebelik.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.


saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.