Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

idiometritis nedir?

idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


ringer's solution : n. Sodyum, potasyum ve kalsiyum klorür ihtiva eden izotonik bir çözelti.


scorpion : n. Eklembacaklılara mensup bir böcek, akrep.