Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiometritis nedir?

idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conation : v. Arzu etmek, dilemek.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


polytrichosis : n. See: Polytrichia.


precordialgia : n. Precordium'da hissedilen ağrı, precordium ağrısı.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.