Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

idiometritis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


ramollissement : n. 1. Yumuşama; 2. Bir organ veya dokunun marazi yumuşaması (özellikle beyin hk.).


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.