Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dejectory : a. Müshil.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


inose : n. See: Inositol.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


scytitis : n. Deri (cilt) iltihabı, dermatit.


seroperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı toplanması.