Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


somatalgia : n. Vücut ağrısı.


sphygmocardiogram : n. Sfigmokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.


Staphylodermatitis : n. Stafilokokların sebep olduğu deri iltihabı.


sulcated : n. See: sulcate.


tache : n. Leke, taş.