Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


profundus : a. derin.


psychocutaneous : a. Ruhi hastalıklarla cilt hastalıkları arasındaki ilgiye ait.


rifampicin : n. Antibiotik, ilaçlara dirençli tüberkülozun tedavisi için kullanılır.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.


scoracratia : n. Dışkı tutamama, incontinentia alvi.n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.


somatophrenia : n. Vücuttaki herhangi bir organik bozukluk veya hastalığın aşırı büyütülmesi ve kuruntu halini alışı ile belirgin nevroz hali, somatofreni.