Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.