Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssaceous : a. İnce liflerden yapılmış.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


desiccation : n. Kurutma.


duodenoenterostomy : n. Duodenum ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma, duodenum'un ince barsağın diğer kısmına ağız ağıza dikilmesi ameliyatı.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


monstriparity : n. Bir ucube dünyaya getirme.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


policlinic : n. Hastane dışındaki hastaların muayenesine mahsus hastane kısmı, poliklinik.


pregnancy : n. Gebelik.


premonitory : a. Önceden haber veren.