Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiohypnotism nedir?

idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


operable : a. Ameliyat edilebilir.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.


renovation : n. İncinmiş doku veya organın kendisini onararak eski haline gelmesi, kendini yenileme.


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.