Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

idioglossia nedir?

idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


ependymal : a. Ependime ait.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


pericardiectomy : n. Perikardın ameliyatla çıkarılması, perikardiyektomi.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


prostaglandins : n. düz kasları uyarıcı, özellikle uterus kontraksiyonlarını başlatıcı etkiye sahip vücudun çeşitli organ, dok ve saglılarında (prostat, akciğerler, beyin, meni, adet kanı v.s) bulunan yağ asidi ve türevlerinden ibaret bileşikler grubu, prostaglandinler.