Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idioglossia nedir?

idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


eunuchism : n. Hadımlık.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.