Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idiogenic nedir?

idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbar : a. Soğana ait.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


olea : n. See: Olive.


opaqueness : n. Donukluk.


orchioncus : n. Testis tümörü.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


photometry : n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.