Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

idiogenic nedir?

idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


germicide : a. & n. 1. mikrop öldürücü (kıran), jermisit; 2. mikropları yokeden madde.


gradient : n. Yükselme veya düşme.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.


reunion : n. Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi.