Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

idiogenesis nedir?

idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.