Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idiogenesis nedir?

idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


carpus : n. Elbileği, karpus.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


macr(o) : pref. Büyük.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


scabiophobia : n. Marazi uyuz korkusu.


sphincterotomy : n. Sfinkter ameliyatı.