Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiogenesis nedir?

idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


granuloadipose : n. Yağ granülleri ihtiva eden.


hemometra : n. See: Hematometra.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


macule : a. Yuvarlak elle hissedilemeyen, cilt seviyesinden y üksek olmayan döküntü (leke), makül.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


planocyte : n. Gezen hücre.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).