Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idiogenesis nedir?

idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotripsis : n. Yaşlılığa bağlı olarak derinin yıpranması, deri aşınması.


chemistry : n. biochem Kimya


colpostenosis : n. Vagina daralması.


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


ingesta : n. T aam, yiyecek ve içecekşeyler.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.