Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

idiocy nedir?

idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


neo : pref. Yeni.


opticianry : a. Gözlük mercekleri ve göz malzemesiyle ilgili meslek dalı, gözlükçülük.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.