Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiocy nedir?

idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


cornification : n. Boynuzlaşma.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


enuresis : n. İdrar tutamama.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.