Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiocrasy nedir?

idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


contra : pref. Karşı, zıt.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


dropper : n. Damlalık.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


gliococcus : n. Jelatinli madde olşan mikrokok.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


intimal : a. İntima ile ilgili.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.