Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

idiocrasy nedir?

idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


histocyte : n. See: Histiocyte.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


orderly : n. Hastane hademesi.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.


quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.


rancidity : n. Ekşilik.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.


sanatory : a. Sıhhi, sıhhate yararlı.