Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

idiocrasy nedir?

idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


chondrocranium : n. Kıkırdak halindeki embriyonik kafatası, afa kemikleri sınırlarının henüz belli omadığı, kemiklerin kıkırdak yapı gösterdiği devredeki embriyo'nun kafatası.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


foamy : a. Köpüklü.


form : n. Formül


heel : n. Topuk, ökçe


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


ill : a. Hasta.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


ootheco- : pref. See: oothec-.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


sero-immunity : n. Antiserumdan ileri gelen bağışıklık.