Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idiocrasy nedir?

idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


hydromyrinx : n. Orta kulakta toplanan sulu sıvı nedeniyle timpan zarının gerilmesi.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


maternal : a. Anneye ait.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


pethidine : n. biochem. Morfine nazaran daha az ağrı dindirici olan bir madde, petidin.


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.


spermolith : n. Sperma taşı.


splenopancreatic : a. Dalak ve pankreasa ait.


summer : n. yaz.