Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

idio nedir?

idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


mesothelial : a. Mezotelyuma ait.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.


schistocyte : n. Bölünmek üzere olan kan hücresi.