Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

idio nedir?

idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


furunculous : a. Çıbanlı.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


ichthyosarcotoxin : n. biochem. zehirli balıkların etinde bulunan ir toksin.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pertussal : a. Boğmacalı.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.