Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

idio nedir?

idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


construction : n. His ile idrak etme.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


per primam intentionem. : a. İltihaplanmaksızın iyileşme şeklinde (yara kapanması hakkında).


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


renicapsule : n. Böbreği saran dıştabaka, böbrek kapsülü.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).